quinta-feira, outubro 19, 2006

PROFISSÕES SEGUNDO O JAPONÊS


Takamassa Nomuro PEDREIRO
Kotuka Oku Dokara PROCTOLOGISTA
Katano Okako GARI
Kawara Norio PESCADOR
Tanaka Traka COBRADOR DE ÔNIBUS
Fujiko Oro TROMBADINHA
Kurano Okoko PSIQUIATRA
Kijuro Burabo BANQUEIRO
Arumo Oboro CONFEITEIRO
Takafuro Nokoko NEUROCIRURGIÃO
Kutuka Aguya ACUPUNTURISTA
Dibuya Omiyo ROCEIRO
Hideo Orrabo MICHÊ
Kaguya Nopano COSTUREIRO
Kanota Nakama PROSTITUTA
Fumiko Karo TRAFICANTE

Nenhum comentário: